efor

efervesan

Fransızca effervescent "kabaran, kaynayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effervescere "kaynaşmak, galeyana gelmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fervere "kaynamak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

efil efil

"esinti sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

efkâr

Arapça fkr kökünden gelen afkār أفكار z "fikirler, düşünceler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fikr فكر z "düşünce" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eflak

Arapça flk kökünden gelen aflāk أفلاك z "felekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falak "çark, özellikle gök kürenin çarkı" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eflatun

öz (Ar) aflātūn veya falātūn أفلاتون/فلاتون z "Yunan filozofu Platon (MÖ 429-347)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük öz (EYun) aynı anlama gelen Platōn πλατων z özel adından alıntıdır.

efor
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Gerek demokratlar (...) zencilerin reyini kazanmak üzere müthiş bir efor sarfetmektedirler.

Köken

Fransızca effort "çaba, gayret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca efforcer "kuvvet harcamak, çaba göstermek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Fransızca force "kuvvet" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için fors maddesine bakınız.


30.09.2017
efrat

Arapça frd kökünden gelen afrād أفراد z "bireyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fard فرد z "birey" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

efsane

Farsça afsāne أفسانه z "anlatı, destan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *apa-saŋha "(bir şeyden) söz etme" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde saŋha "öğreti, anlatı, deyiş" sözcüğünden apa+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde sāh- "söylemek, demek" fiilinden türetilmiştir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 1575)

efsun

Farsça afsūn veya fisūn أفسون/فسون z "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça afsūdan, afsāy- أفسودن, أفساى z "büyülemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça afsāna "masal, mitos" sözcüğü ile eş kökenlidir.

EFT

Türkiye Türkçesi elektronik fon transferi "bankalararası bir ödeme sistemi" deyiminden türetilmiştir.

efzun

Yunanca évzonos εὔζωνος z "Yunan ordusunda bir tür piyade" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca éuzōnos εὔζωνος z "«kuşanmış», kılıçlı piyade" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca eu εῦ z "iyi" ve Eski Yunanca zōnē ζώνη z "kuşak" sözcüklerinin bileşiğidir.