efil efil

efektif

Fransızca effectif "fiili, etkili, elle tutulur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effectivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince efficere "icra etmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

efemera

İngilizce ephemera "kısa ömürlü şeyler, kalıcı olmayan yayınlar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ephēmerón εφημερόν z "bir gün ömrü olan Mayıs böceği" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca ephēmerós εφημερός z "günlük" sözcüğünün nötrüdür. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰēméros ἡμέρος z "gün" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

efemine

Fransızca efféminé "kadınlaşmış, kadınsı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen effeminatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince effeminare "kadınlaştırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince femina "kadın" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

efendi

Orta Yunanca avthéndis αυθέντης z "saygıdeğer kişi, üstad, Bizans'ta saygı unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca authéntēs αυθέντης z "reşit ve mümeyyiz kişi, vekil olmayan, asil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca authéntō αυθέντω z "sorumluluk ve yetki sahibi olmak" fiilinden türetilmiştir.

efervesan

Fransızca effervescent "kabaran, kaynayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effervescere "kaynaşmak, galeyana gelmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fervere "kaynamak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

efil efil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şer'iye Sicilleri, 1600 yılından önce]
esinden bu oğlancuk efildeyüp figān ider [ Karacaoğlan, , 1700 yılından önce]
efil efil ider yārin yüzinde / zülf midür perçem midür tel midür

Köken

"esinti sesi" Ses yansımalı sözcüktür.


25.05.2015
efkâr

Arapça fkr kökünden gelen afkār أفكار z "fikirler, düşünceler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fikr فكر z "düşünce" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eflak

Arapça flk kökünden gelen aflāk أفلاك z "felekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falak "çark, özellikle gök kürenin çarkı" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eflatun

öz (Ar) aflātūn veya falātūn أفلاتون/فلاتون z "Yunan filozofu Platon (MÖ 429-347)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük öz (EYun) aynı anlama gelen Platōn πλατων z özel adından alıntıdır.

efor

Fransızca effort "çaba, gayret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca efforcer "kuvvet harcamak, çaba göstermek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Fransızca force "kuvvet" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

efrat

Arapça frd kökünden gelen afrād أفراد z "bireyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fard فرد z "birey" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.