efemine

efdal

Arapça fḍl kökünden gelen afḍal "daha seçkin, en seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍil "seçkin" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

efe

çocuk dilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

efekt

İngilizce sound effect "ses efekti" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce effect "bir eylemin sonucu, etki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince effectus "icraat, işin sonucu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince efficere "icra etmek, bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

efektif

Fransızca effectif "fiili, etkili, elle tutulur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effectivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince efficere "icra etmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

efemera

İngilizce ephemera "kısa ömürlü şeyler, kalıcı olmayan yayınlar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ephēmerón εφημερόν z "bir gün ömrü olan Mayıs böceği" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca ephēmerós εφημερός z "günlük" sözcüğünün nötrüdür. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰēméros ἡμέρος z "gün" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

efemine
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
efemine denilen, karı erkek seciyeye malik olmayanların

Köken

Fransızca efféminé "kadınlaşmış, kadınsı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen effeminatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince effeminare "kadınlaştırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince femina "kadın" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için feminen maddesine bakınız.


29.09.2017
efendi

Orta Yunanca avthéndis αυθέντης z "saygıdeğer kişi, üstad, Bizans'ta saygı unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca authéntēs αυθέντης z "reşit ve mümeyyiz kişi, vekil olmayan, asil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca authéntō αυθέντω z "sorumluluk ve yetki sahibi olmak" fiilinden türetilmiştir.

efervesan

Fransızca effervescent "kabaran, kaynayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effervescere "kaynaşmak, galeyana gelmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fervere "kaynamak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

efil efil

"esinti sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

efkâr

Arapça fkr kökünden gelen afkār أفكار z "fikirler, düşünceler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fikr فكر z "düşünce" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eflak

Arapça flk kökünden gelen aflāk أفلاك z "felekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falak "çark, özellikle gök kürenin çarkı" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.