efekt

edvar

Arapça dwr kökünden gelen adwār أدوار z "döngüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawr "döngü" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

edyan

Arapça dyn kökünden gelen adyān أديان z "dinler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn دين z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

efal

Arapça fˁl kökünden gelen afˁāl أفْعَال z "eylemler, işler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fiˁl فِعل z "eylem" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

efdal

Arapça fḍl kökünden gelen afḍal "daha seçkin, en seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍil "seçkin" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

efe

çocuk dilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

efekt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Devrimizin maruf fizikçilerinden olan Prof. Stark 1913 senesinde bulmuş olduğu (Stark efekt) yüzünden

Köken

İngilizce sound effect "ses efekti" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce effect "bir eylemin sonucu, etki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince effectus "icraat, işin sonucu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince efficere "icra etmek, bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

efektif


30.09.2017
efektif

Fransızca effectif "fiili, etkili, elle tutulur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effectivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince efficere "icra etmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

efemera

İngilizce ephemera "kısa ömürlü şeyler, kalıcı olmayan yayınlar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ephēmerón εφημερόν z "bir gün ömrü olan Mayıs böceği" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca ephēmerós εφημερός z "günlük" sözcüğünün nötrüdür. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰēméros ἡμέρος z "gün" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

efemine

Fransızca efféminé "kadınlaşmış, kadınsı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen effeminatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince effeminare "kadınlaştırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince femina "kadın" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

efendi

Orta Yunanca avthéndis αυθέντης z "saygıdeğer kişi, üstad, Bizans'ta saygı unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca authéntēs αυθέντης z "reşit ve mümeyyiz kişi, vekil olmayan, asil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca authéntō αυθέντω z "sorumluluk ve yetki sahibi olmak" fiilinden türetilmiştir.

efervesan

Fransızca effervescent "kabaran, kaynayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effervescere "kaynaşmak, galeyana gelmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fervere "kaynamak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.