editör

edim

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

edin|mek

Türkiye Türkçesi ét- fiilinden evrilmiştir.

edip

Arapça Adb kökünden gelen adīb أديب z "edepli, iyi eğitilmiş, müeddep" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adaba أدب z "edepli ve kültürlü idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

edisyon

Fransızca édition veya İngilizce edition "yayınlama, yazıyı yayına hazırlama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen editio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince edere "çıkarmak, neşretmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

edit

İngilizce edit "1. yayınlamak, yayına hazırlamak, tashih etmek, 2. tashih, düzelti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince editus "yayınlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince edere "«dışarı vermek», yayınlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince dare, dat- "vermek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

editör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamusü'l A'lâm, 1889]
(editörlük) yani vasıta-i tab ve intişar-ı kütub ve risail olmaya…

Köken

Fransızca éditeur "yayınlayan, yayıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen editor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince edere "yayınlamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için edit maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

editoryal


01.05.2021
edna

Arapça dnw kökünden gelen adnā أدنَى z "daha aşağıda, beride" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī دنى z "alçak, aşağı, beri" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

edvar

Arapça dwr kökünden gelen adwār أدوار z "döngüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawr "döngü" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

edyan

Arapça dyn kökünden gelen adyān أديان z "dinler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn دين z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

efal

Arapça fˁl kökünden gelen afˁāl أفْعَال z "eylemler, işler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fiˁl فِعل z "eylem" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

efdal

Arapça fḍl kökünden gelen afḍal "daha seçkin, en seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍil "seçkin" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.