edip

edevat

Ar adawāt أدوات z [#Adw çoğ.] gereçler Ar adā(t) أداة z [t.] araç, gereç

edik

<< ETü etük ayakkabı, çizme ETü ét- yapmak, imal etmek +Uk

edilgen

TTü edil- +(g)An

edim

TTü et- +Im

edin|mek

<< TTü ét- +In-

edip

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
adīb Aḥmad atım adab pänd sözüm [adım Edip Ahmet, sözüm hep öğüt ve ahlak öğretisi] "edep sahibi" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
edīb: Humanus, bonis moribus praeditus, liberaliter educatus & bene moratus. "... edebiyatçı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
edīb: (...) Ulūm-ı edebiyye ve edebiyyatla mütevaggıl, üdebādan adam.

Ar adīb أديب z [#Adb faˁīl sf.] edepli, iyi eğitilmiş, müeddep Ar adaba أدب zedepli ve kültürlü idi

 edep


06.04.2015
edisyon

Fr édition İng edition yayınlama, yazıyı yayına hazırlama Lat editio a.a. Lat edere çıkarmak, neşretmek +(t)ion

edit

İng edit 1. yayınlamak, yayına hazırlamak, tashih etmek, 2. tashih, düzelti Lat editus [pp.] yayınlanmış Lat edere «dışarı vermek», yayınlamak +()t° Lat e(x)+ dare, dat- vermek

editör

Fr éditeur yayınlayan, yayıncı Lat editor a.a. Lat edere yayınlamak +(t)or

edna

Ar adnā أدنَى z [#dnw afˁal kıy.] daha aşağıda, beride Ar danī دنى z [faˁīl sf.] alçak, aşağı, beri

edvar

Ar adwār أدوار z [#dwr afˁāl çoğ.] döngüler Ar dawr döngü