eşit

eşel mobil

Fransızca échelle mobile "hareketli merdiven" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca échelle "basamak, merdiven" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen scala sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince mobile "hareketli" sözcüklerinin bileşiğidir.

eşelek

Türkiye Türkçesi eş- "kazımak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.

eşey

Türkiye Türkçesi sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

eşhas

Arapça şχṣ kökünden gelen aşχāṣ أشخاص z "şahıslar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaχṣ شخص z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eşik

Eski Türkçe éşik "kapı eşiği" sözcüğünden evrilmiştir.

eşit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "müsavi" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi, 1934]

Köken

Türkiye Türkçesi sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.

Ek açıklama

Tarama Dergisi'ne göre YTü sözcük "İstanbul ağzından" derlenmiştir. Yine İstanbul ağzına mahsus olup 19. yy'da ortaya çıkan yaşıt sözcüğüne paralel yapıdadır. Ada eklenen +It ekinin kaynağı ve işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler

eşitlemek, eşitlenmek, eşitlik


24.03.2019
eşkâl

Arapça şkl kökünden gelen aşkāl أشكال z "biçimler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakl شكل z "biçim" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eşkıya

Arapça şḳw kökünden gelen aşḳiyāˀ أشقياء z "bedbahtlar, garipler, zavallılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳīy شَقِيّ z "bedbaht" sözcüğünün afˁilā vezninde çoğuludur.

eşkin

Eski Türkçe eşkin "hızlı, akıcı, yorga yürüyen (at)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe eş- "(at) yorga yürümek, dörtnala kalkmaksızın hızlı yürümek" fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

eşofman

Fransızca échauffement "ısınma, ısıtma, sporda ısınma hareketleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca échauffer "ısınmak, ısıtmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca chauffer "ısıtmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eşraf

Arapça şrf kökünden gelen aşrāf أشراف z "seçkinler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarīf شريف z "seçkin, soylu" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.