eşcinsel

Eski Türkçe éş "yoldaş, arkadaş" sözcüğünden evrilmiştir.

eş|mek

Orta Türkçe eş- "yeri kazımak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe eş- "1. taşmak, (at) yürümek (geçişsiz fiil), 2. akıtmak, boşaltmak (geçişli fiil)" fiilinden evrilmiştir.

eşanjör

Fransızca échangeur de chaleur "ısı alışveriş ünitesi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca échanger "değiştokuş etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excambiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince cambiare "değiştokuş etmek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eşantiyon

Fransızca échantillon "nümune" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *scandaculum "ölçü, ölçek" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince scandere "basamak çıkmak, tırmanmak" fiilinin küçültme halidir.

eşarp

Fransızca écharpe "başörtüsü, atkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skerpā "torba" biçiminden alıntıdır.

eşcinsel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"homoseksüel?" [ Milliyet - gazete, 1968]
Sinemacılar işi önce homoseksüelliğe, sadizme ve mazoşizme ve son olarak da eşcinselliğe kadar götürdüler.

Köken

Türkiye Türkçesi ve Yeni Türkçe cinsel sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için , cinsel maddelerine bakınız.


13.01.2015
eşek

Eski Türkçe eşgek "«yürügen», malum yük hayvanı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe eş- "(at vb.) yorga yürümek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

eşel mobil

Fransızca échelle mobile "hareketli merdiven" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca échelle "basamak, merdiven" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen scala sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince mobile "hareketli" sözcüklerinin bileşiğidir.

eşelek

Türkiye Türkçesi eş- "kazımak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.

eşey

Türkiye Türkçesi sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

eşhas

Arapça şχṣ kökünden gelen aşχāṣ أشخاص z "şahıslar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaχṣ شخص z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.