duralit

duodenum

Geç Latince duodenum "onikiparmak bağırsağı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Gerardo di Cremona, İtal. hekim (ö. 1187).) Geç Latince sözcük Latince duodecim "on iki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince duo "iki" ve Latince decem "on" sözcüklerinin bileşiğidir.

dupleks

İngilizce duplex "1. iki katlı olan her şey, 2. iki katlı konut" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince duplex "iki katlı, çift" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince du- "iki" ve Eski Yunanca pláks, plak- πλάξ, πλακ- z "tabaka, katman" sözcüklerinin bileşiğidir.

dur|mak

Eski Türkçe tūr- "1. ayağa kalkmak, 2. hareket etmemek" fiilinden evrilmiştir.

durağan

Türkiye Türkçesi dur- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

durak

Eski Türkçe turġak "durma yeri, makam, nöbet" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tur- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

duralit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1954]
Duralit 4 mm'lik, 75 m2, 4 lira.

Köken

Duralite "sertleştirilmiş lif levhası markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük İngilizce durable "dayanıklı" (NOT: Bu sözcük Latince durare "dayanmak, kalıcı olmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince durus "sert, dirençli" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. ) ve İngilizce lite sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce light "hafif" sözcüğünden türetilmiştir. )

Daha fazla bilgi için light maddesine bakınız.


29.09.2017
durendiş

Farsça dūr "uzak" (NOT: Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen dūra sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Farsça andīş "düşünen" sözcüklerinin bileşiğidir.

durgun

Eski Türkçe turkun "duran (su)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tur- fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

duru

Eski Türkçe turuġ "duruk, dingin, sakin, bulanık olmayan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tur- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

durum1

Eski Türkçe turum "boy, endam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tur- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

durum2

Latince durum "1. sert, dirençli, 2. bir buğday türü" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *duh₂-ró- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dweh₂- "pek ve sağlam olma" kökünden türetilmiştir.