dudu1

duble

Fr doublé [pp.] iki kat, ikiş misli Fr doubler ikilemek, iki kat yapmak << Lat duplicare [den.] a.a. Lat duplex iki kat

dublör

Fr doubleur ikileyici Fr doubler ikilemek +(t)or

duçar

Fa duçār/dūçār دچار/دوچار z1. iki dört, 2. ulaşmış, uğramış, çarpmış § Fa du دو ziki Fa çār چار zdört

duçe

İt duce önder, komutan, dük

dudak

<< OTü tutak gaga, dudak << ETü *tutğak ETü tut- +(g)Ak

dudu1

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ṭūṭı ḳıldı yalŋız tili kör sözi [papağan yalnız söyledi dili, sözü] [ Codex Cumanicus, 1303]
papagazius [papağan] - Fa: túteχ - Tr: totu

Fa tūtī/ṭūṭī توتى/ طوطى zpapağan, dudu kuşu

Benzer sözcükler: dudu kuşu, tuti


13.04.2015
dudu2

≈ Erm dudu տուտու zyaşlı kadın, dadı çoc دادو z

duduk

Erm duduk տուտուք/դուդուք zErmeni halk müziğinde kullanılan bir nefesli çalgı TTü düdük

duhul

Ar duχūl دخول z [#dχl fuˁūl msd.] girme, içeri girme, dahil olma Ar daχala دَخَلَ zgirdi

duhuliye

Ar duχūl içeri girme +īya(t)1

dul

<< ETü tul eşi ölmüş kadın