dudak

dublaj

Fransızca doublage "ikileme, filmi başka dilde ikinci kez seslendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

duble

Fransızca doublé "iki kat, ikiş misli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler "ikilemek, iki kat yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen duplicare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince duplex "iki kat" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dublör

Fransızca doubleur "ikileyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler "ikilemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

duçar

Farsça duçār veya dūçār دچار/دوچار z "1. iki dört, 2. ulaşmış, uğramış, çarpmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça du دو z "iki" ve Farsça çār چار z "dört" sözcüklerinin bileşiğidir.

duçe

İtalyanca duce "önder, komutan, dük" sözcüğünden alıntıdır.

dudak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Orta Türkçe: [ İbni Mühenna, Lugat, 1310 yılından önce]
dudak توتاق: al-şafah Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
labium - Tr: todak

Köken

Orta Türkçe tutak "gaga, dudak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tutğak biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe tut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tut- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dilber dudağı, dudaksıl


10.04.2019
dudu1

Farsça tūtī veya ṭūṭī توتى/ طوطى z "papağan, dudu kuşu" sözcüğünden alıntıdır.

dudu2

Ermenice dudu տուտու z "yaşlı kadın, dadı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük دادو z çocuk dilinden türetilmiştir.

duduk

Ermenice duduk տուտուք/դուդուք z "Ermeni halk müziğinde kullanılan bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Türkiye Türkçesi düdük sözcüğünden alıntıdır.

duhul

Arapça dχl kökünden gelen duχūl دخول z "girme, içeri girme, dahil olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "girdi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

duhuliye

Arapça duχūl "içeri girme" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.