dubara

dua

Arapça dˁw kökünden gelen duˁāˀ دعاء z "çağrı, yardıma çağırma, tanrıya yakarma" sözcüğünden alıntıdır.

duahan

Farsça duˁāχʷān دُعاء خوان z "dua okuyan, makamla dua söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça duˁā دعاء z ve Farsça χʷandan, χʷān خوندن, خوان z "okumak, şarkı söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

dual

İngilizce dual "ikili" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen dualis sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince duo "iki" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

duayen

Fransızca doyen "1. kilise ve üniversitede bir rütbe, dekan, 2. bir topluluğun en yaşlı ve deneyimli üyesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince decanus sözcüğünden evrilmiştir.

duba

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dubara
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"hile" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Aldatmak, sanˁat ve dubara etmek, mekr ve hile eylemek manasına (...) muhil, dekbaz, dubaracı ve dolandıncı kimseye denir. "... tavlada 2x2" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
Makinacıya: daima dubara gelir dolu zar.

Köken

Farsça du bāre دو هربا z "iki kez" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça du دو z "iki" ve Farsça bār بار z "kere, defa" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dubaracı


14.11.2019
dublaj

Fransızca doublage "ikileme, filmi başka dilde ikinci kez seslendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

duble

Fransızca doublé "iki kat, ikiş misli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler "ikilemek, iki kat yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen duplicare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince duplex "iki kat" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dublör

Fransızca doubleur "ikileyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler "ikilemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

duçar

Farsça duçār veya dūçār دچار/دوچار z "1. iki dört, 2. ulaşmış, uğramış, çarpmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça du دو z "iki" ve Farsça çār چار z "dört" sözcüklerinin bileşiğidir.

duçe

İtalyanca duce "önder, komutan, dük" sözcüğünden alıntıdır.