dual

drog

Fransızca drogue "ilaç, kimyasal madde, özellikle uyuşturucu madde" sözcüğünden alıntıdır.

drom(o)+

Fransızca ve İngilizce drom(o)+ "[bileşik adlarda] yol, yarış pisti" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca drómos δρόμος z "1. koşu, 2. koşu yolu, pist" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca treχō, drom- τρεχω, δρομ- z "koşmak, hızlı yürümek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰregʰ- "adım atmak, koşmak, tırıs gitmek" biçiminden evrilmiştir.

drone

İngilizce drone "1. erkek arı, 2. düşük frekanslı arı vırıltısı, 3. insansız hava aracı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence bir sözcükten evrilmiştir.

dua

Arapça dˁw kökünden gelen duˁāˀ دعاء z "çağrı, yardıma çağırma, tanrıya yakarma" sözcüğünden alıntıdır.

duahan

Farsça duˁāχʷān دُعاء خوان z "dua okuyan, makamla dua söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça duˁā دعاء z ve Farsça χʷandan, χʷān خوندن, خوان z "okumak, şarkı söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

dual
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1996]
Iceberg split klima tekli split ve dual split (çifte) modelleriyle piyasaya sunuldu

Köken

İngilizce dual "ikili" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen dualis sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince duo "iki" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için düo maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

düalite

Bu maddeye gönderenler

düalizm


14.01.2015
duayen

Fransızca doyen "1. kilise ve üniversitede bir rütbe, dekan, 2. bir topluluğun en yaşlı ve deneyimli üyesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince decanus sözcüğünden evrilmiştir.

duba

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dubara

Farsça du bāre دو هربا z "iki kez" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça du دو z "iki" ve Farsça bār بار z "kere, defa" sözcüklerinin bileşiğidir.

dublaj

Fransızca doublage "ikileme, filmi başka dilde ikinci kez seslendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

duble

Fransızca doublé "iki kat, ikiş misli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler "ikilemek, iki kat yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen duplicare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince duplex "iki kat" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.