duçe

dubara

Farsça du bāre دو هربا z "iki kez" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça du دو z "iki" ve Farsça bār بار z "kere, defa" sözcüklerinin bileşiğidir.

dublaj

Fransızca doublage "ikileme, filmi başka dilde ikinci kez seslendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

duble

Fransızca doublé "iki kat, ikiş misli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler "ikilemek, iki kat yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen duplicare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince duplex "iki kat" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dublör

Fransızca doubleur "ikileyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler "ikilemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

duçar

Farsça duçār veya dūçār دچار/دوچار z "1. iki dört, 2. ulaşmış, uğramış, çarpmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça du دو z "iki" ve Farsça çār چار z "dört" sözcüklerinin bileşiğidir.

duçe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"İtalya lideri Mussolini'nin (1922-1943) lakabı" [ Cumhuriyet - gazete, 1922]

Köken

İtalyanca duce "önder, komutan, dük" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için dük maddesine bakınız.


04.08.2011
dudak

Orta Türkçe tutak "gaga, dudak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tutğak biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe tut- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

dudu1

Farsça tūtī veya ṭūṭī توتى/ طوطى z "papağan, dudu kuşu" sözcüğünden alıntıdır.

dudu2

Ermenice dudu տուտու z "yaşlı kadın, dadı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük دادو z çocuk dilinden türetilmiştir.

duduk

Ermenice duduk տուտուք/դուդուք z "Ermeni halk müziğinde kullanılan bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Türkiye Türkçesi düdük sözcüğünden alıntıdır.

duhul

Arapça dχl kökünden gelen duχūl دخول z "girme, içeri girme, dahil olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "girdi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.