drone

drift

İngilizce drift "1. sürüklenme, 2. otomobilde kontrollü kayma veya sürüklenme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce drive "sürmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

dril

İngilizce drill "matkap, döner delgi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to drill fiilinden türetilmiştir.

drive

İngilizce drive "1. sürmek, gütmek, 2. sürüş, sürülen şey, yol, 3. mekanikte hareketi başka birime aktaran aygıt, sürücü, 4. elektronikte hareketli analog cihaz, özellikle disk sürücü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce drífan "sürmek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen trîban sözcüğü ile eş kökenlidir.

drog

Fransızca drogue "ilaç, kimyasal madde, özellikle uyuşturucu madde" sözcüğünden alıntıdır.

drom(o)+

Fransızca ve İngilizce drom(o)+ "[bileşik adlarda] yol, yarış pisti" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca drómos δρόμος z "1. koşu, 2. koşu yolu, pist" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca treχō, drom- τρεχω, δρομ- z "koşmak, hızlı yürümek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰregʰ- "adım atmak, koşmak, tırıs gitmek" biçiminden evrilmiştir.

drone
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1996]
uzaktan kumandalı Target Drone hedef uçağı ... yeni özelliklerle insansız gözetleme uçağı (casus uçak) haline getirilecek [ Cumhuriyet - gazete, 2009]
Afganistan ve Pakistan dağlarını Drone denilen insansız uçaklarla gece gündüz bombardıman ettirmekte

Köken

İngilizce drone "1. erkek arı, 2. düşük frekanslı arı vırıltısı, 3. insansız hava aracı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence bir sözcükten evrilmiştir.


20.08.2017
dua

Arapça dˁw kökünden gelen duˁāˀ دعاء z "çağrı, yardıma çağırma, tanrıya yakarma" sözcüğünden alıntıdır.

duahan

Farsça duˁāχʷān دُعاء خوان z "dua okuyan, makamla dua söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça duˁā دعاء z ve Farsça χʷandan, χʷān خوندن, خوان z "okumak, şarkı söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

dual

İngilizce dual "ikili" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen dualis sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince duo "iki" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

duayen

Fransızca doyen "1. kilise ve üniversitede bir rütbe, dekan, 2. bir topluluğun en yaşlı ve deneyimli üyesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince decanus sözcüğünden evrilmiştir.

duba

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.