dril

drenaj

Fransızca ve İngilizce drainage "suyunu akıtarak kurutma, akaçlama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce drain "suyunu akıtmak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

dresuvar

Fransızca dressoir "camekânlı dolap, büfe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dresser "düzenlemek, tertip etmek" fiilinden +()torium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dīrectiāre fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince directus sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dretnot

İngilizce dreadnought "«hiç korkmaz», İngiltere'de 1906'dan itibaren imal edilen bir tür savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dread "kork(mak)" ve İngilizce nought "hiç" sözcüklerinin bileşiğidir.

dribling

İngilizce dribbling "1. damlayarak akma, 2. basketbol terimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dribble "damla (ad), damlamak (fiil)" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

drift

İngilizce drift "1. sürüklenme, 2. otomobilde kontrollü kayma veya sürüklenme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce drive "sürmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

dril
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1963]
1 adet kompresör (tabancalı), 2 adet Vagon dril, 1 adet motopomp

Köken

İngilizce drill "matkap, döner delgi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to drill fiilinden türetilmiştir.


21.08.2017
drive

İngilizce drive "1. sürmek, gütmek, 2. sürüş, sürülen şey, yol, 3. mekanikte hareketi başka birime aktaran aygıt, sürücü, 4. elektronikte hareketli analog cihaz, özellikle disk sürücü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce drífan "sürmek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen trîban sözcüğü ile eş kökenlidir.

drog

Fransızca drogue "ilaç, kimyasal madde, özellikle uyuşturucu madde" sözcüğünden alıntıdır.

drom(o)+

Fransızca ve İngilizce drom(o)+ "[bileşik adlarda] yol, yarış pisti" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca drómos δρόμος z "1. koşu, 2. koşu yolu, pist" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca treχō, drom- τρεχω, δρομ- z "koşmak, hızlı yürümek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰregʰ- "adım atmak, koşmak, tırıs gitmek" biçiminden evrilmiştir.

drone

İngilizce drone "1. erkek arı, 2. düşük frekanslı arı vırıltısı, 3. insansız hava aracı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence bir sözcükten evrilmiştir.

dua

Arapça dˁw kökünden gelen duˁāˀ دعاء z "çağrı, yardıma çağırma, tanrıya yakarma" sözcüğünden alıntıdır.