drenaj

draje

Fransızca dragée "1. badem şekeri, 2. şeker kaplı ilaç veya pastil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen tragemata sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca trágēma τράγημα z "çerez, şekerleme, kuruyemiş" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca trōgō τρωγω z "kemirmek, yemek, özellikle ufak tefek şeyler yemek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

dram

Fransızca drame "tiyatro oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dráma δράμα z "eylem, oyun, trajedi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dráō δράω z "eylemek, icra etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dréh₂- (*dréw-) "eylemek" biçiminden evrilmiştir.

dramatürji

Fransızca dramaturgie "tiyatro oyunu sahneleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dramatourgós δραματουργός z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dráma, t- δράμα z "tiyatro oyunu" ve Eski Yunanca érgō έργω z "yapmak, işlemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

drape

Fransızca drapé "bol kumaşla sarılmış, giydirilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca draper "bol kumaşla sarmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca drap "kumaş" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen drappus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

dren

İngilizce drain "(ad) tıpta biriken sıvıyı boşaltmak için kullanılan cihaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce drain "(fiil) kurutmak, suyunu akıtmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *draugōn "kurutmak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰerewǵʰ- "kuru" kökünden evrilmiştir. Bu kök Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰer-2 "tutmak, sıkı tutmak, desteklemek" kökünden türetilmiştir.

drenaj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
drenaj işleri inşaatı

Köken

Fransızca ve İngilizce drainage "suyunu akıtarak kurutma, akaçlama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce drain "suyunu akıtmak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dren maddesine bakınız.


21.11.2014
dresuvar

Fransızca dressoir "camekânlı dolap, büfe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dresser "düzenlemek, tertip etmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dīrectiāre fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince directus sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dretnot

İngilizce dreadnought "«hiç korkmaz», İngiltere'de 1906'dan itibaren imal edilen bir tür savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dread "kork(mak)" ve İngilizce nought "hiç" sözcüklerinin bileşiğidir.

dribling

İngilizce dribbling "1. damlayarak akma, 2. basketbol terimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dribble "damla (ad), damlamak (fiil)" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

drift

İngilizce drift "1. sürüklenme, 2. otomobilde kontrollü kayma veya sürüklenme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce drive "sürmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

dril

İngilizce drill "matkap, döner delgi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to drill fiilinden türetilmiştir.