dramatürji

dragon

Fransızca dragon "ejderha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dracō sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen drákōn δράκων z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dérkomai δέρκομαι z "keskin ve delici bakışla bakmak" sözcüğünden türetilmiştir.

drahmi

Yeni Yunanca dráχmi δράχμη z "Yunan para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dráχma veya dráχmē δράχμα/δράχμη z "1. avuç, tutam, 2. Eski Atina para birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca drássomai, draχ- δράσσομαι, δραχ- z "avuçlamak, elle tutmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dergh- biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 16.)

drahoma

Yeni Yunanca tráχōma τράχωμα z "saçkı, düğünde saçılan para veya pirinç, yeni evlilere verilen hediyeler" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca traχōnō τραχωνω z "(düğünde) para saçmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca traχí τραχί z "gümüş para" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dráχmē δράχμη z sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

draje

Fransızca dragée "1. badem şekeri, 2. şeker kaplı ilaç veya pastil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen tragemata sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca trágēma τράγημα z "çerez, şekerleme, kuruyemiş" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca trōgō τρωγω z "kemirmek, yemek, özellikle ufak tefek şeyler yemek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

dram

Fransızca drame "tiyatro oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dráma δράμα z "eylem, oyun, trajedi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dráō δράω z "eylemek, icra etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dréh₂- (*dréw-) "eylemek" biçiminden evrilmiştir.

dramatürji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1949]
Şehir Tiyatrosu Dramaturg Bürosu daimi sekreterliğine makbuz karşılığı teslim edilebilir [ Cumhuriyet - gazete, 1951]
O bitmez tükenmez ritm dersleri, jimnastik, ekzersisler, nefes, müzik, konuşmak, dramatürji, dans, tiyatro tarihi, sanat tarihi, okuma, klâsikler

Köken

Fransızca dramaturgie "tiyatro oyunu sahneleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dramatourgós δραματουργός z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dráma, t- δράμα z "tiyatro oyunu" ve Eski Yunanca érgō έργω z "yapmak, işlemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için dram, +ürj maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Türkçe kullanımda meslek adının Fransızca, fail adının Almanca telaffuza göre yazılması usuldendir: dramatürji, dramaturg.

Benzer sözcükler

dramaturg


07.12.2015
drape

Fransızca drapé "bol kumaşla sarılmış, giydirilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca draper "bol kumaşla sarmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca drap "kumaş" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen drappus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

dren

İngilizce drain "(ad) tıpta biriken sıvıyı boşaltmak için kullanılan cihaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce drain "(fiil) kurutmak, suyunu akıtmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *draugōn "kurutmak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰerewǵʰ- "kuru" kökünden evrilmiştir. Bu kök Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰer-2 "tutmak, sıkı tutmak, desteklemek" kökünden türetilmiştir.

drenaj

Fransızca ve İngilizce drainage "suyunu akıtarak kurutma, akaçlama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce drain "suyunu akıtmak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

dresuvar

Fransızca dressoir "camekânlı dolap, büfe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dresser "düzenlemek, tertip etmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dīrectiāre fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince directus sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dretnot

İngilizce dreadnought "«hiç korkmaz», İngiltere'de 1906'dan itibaren imal edilen bir tür savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dread "kork(mak)" ve İngilizce nought "hiç" sözcüklerinin bileşiğidir.