doy|mak

doruk

<< OTü toruğ/toruk dağ zirvesi, yüksek şey ETü toġur- kaldırmak, yükseltmek +Uk

dost

Fa dost دوست zarkadaş, yar << EFa dauştā/dauştar- a.a. ≈? Ave zuş- sevmek, hoşlanmak

dosya

Fr dossier 1. sırtlık, evrak üzerine geçirilen kılıf, 2. bir muameleye ait evrakın tümü Fr dos sırt +ari° << Lat dorsum

down sendromu

İng Down's syndrome genetik bir hastalık öz J. L. H. Down İngiliz tabip (1828-1896)

download

İng download bir dosyayı yerel bilgisayara indirme (İlk kullanım: 1980) § İng down aşağı (Eİng adúne tepeden aşağı Eİng dúne tepe Kelt dún tepe ) İng load yüklemek

doy|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
türük bodun todsar açsık ömez [Türk halkı doysa açlığı düşünmez] ETü: toḏġurmak "doyurmak" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ewlig toḏġursa közi yolda bolur [ev sahibi (konuğu) doyursa gözü yolda olur - atasözü]

<< ETü tod- 1. doldurmak, tıkmak [geçişli fiil], 2. doymak [geçişsiz fiil] <? ETü to- doldurmak, tıkamak

 dol-

Not: Esasen geçişli anlamı olan fiil, "kendini doldurmak" anlamında geçişsiz işlev kazanmıştır.

Benzer sözcükler: doyasıya, doygun, doyulmak, doyum, doyumluk, doyumsuz, doyumsuzluk, doyurmak, doyurucu

Bu maddeye gönderenler: toy2


31.05.2021
doz

Fr dose verilen ilaç miktarı EYun dōsis δώσις zveriş, verilen şey, hediye, bir ölçek ilaç EYun dídōmi δίδωμι, δο- zvermek +sis << HAvr *deh₃- (*dō-) vermek

dök|mek

<< ETü tök- (sıvı bir şeyi) akıtmak, dökmek

döl

<< ETü töl yavru

dölek

ETü-O tölek sakin, dinç, mutlu ETü töle- yavrulamak +Uk ETü töl yavru +(g)A-

dölüt

TTü döl +Ut