doru

dopamin

İngilizce dopamine "sinir sistemini etkileyen bir hormon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dopa "DihydrOxyPhenethylAmine maddesinin kısa adı" sözcüğünden türetilmiştir.

doping

İngilizce doping "ilaçlama, uyuştrurucu uygulama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dope "ilaç, uyuşturucu" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca doopen "daldırmak, bulamak, sos katmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *deup- biçiminden evrilmiştir.

dore

Fransızca doré "altın kaplama, altın rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince deauratus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince deaurare "altınlamak, altın kaplamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Geç Latince fiil Latince aurum "altın" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ews-¹ (*aws-) biçiminden evrilmiştir.

dormöz

Fransızca dormeuse "1. uyuyan, uykucu, 2. yatak olarak kullanılabilen kanape veya şezlong" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dormir "uyumak" fiilinin dişilidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dormire fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drm-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drem- "uyumak" kökünden türetilmiştir.

dorse

Dorsey Trailer "Amerikan kamyon kasası imalatçısı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911)

doru
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
toruġ at Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
toruġ/torıġ at: al-farasu'l-kumayt [metinde sözcük ra üstüne kesre ve zamme ile yazılmıştır]

Köken

Eski Türkçe torıġ veya toruġ "koyu kahverengi at donu" sözcüğünden evrilmiştir.


18.08.2015
doruk

Orta Türkçe toruğ veya toruk "dağ zirvesi, yüksek şey" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe toġur- "kaldırmak, yükseltmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

dost

Farsça dost دوست z "arkadaş, yar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen dauştā veya dauştar- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde zuş- "sevmek, hoşlanmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

dosya

Fransızca dossier "1. sırtlık, evrak üzerine geçirilen kılıf, 2. bir muameleye ait evrakın tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dos "sırt" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince dorsum sözcüğünden evrilmiştir.

down sendromu

İngilizce Down's syndrome "genetik bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük J. L. H. Down "İngiliz tabip (1828-1896)" özel adından türetilmiştir.

download

İngilizce download "bir dosyayı yerel bilgisayara indirme" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1980) İngilizce sözcük İngilizce down "aşağı" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce adúne "tepeden aşağı" sözcüğünden türetilmiştir. Eski İngilizce sözcük Eski İngilizce dúne "tepe" sözcüğünden türetilmiştir. Eski İngilizce sözcük Kelt dillerinde dún "tepe" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce load "yüklemek" sözcüklerinin bileşiğidir.