donat|mak

don|mak

Eski Türkçe toŋ- "donmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe toŋ "donmuş şey" sözcüğü ile eş kökenlidir.

don1

Eski Türkçe tōn "giysi" sözcüğünden evrilmiştir.

don2

Eski Türkçe toŋ "donma, donmuş şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ton- "donmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

donan|mak

Eski Türkçe tonan- "giyinmek, süslenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tona- "giydirmek" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ton "giysi" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

donanım

Türkiye Türkçesi donan- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

donat|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meni tonattı [bana hediye olarak giysi verdi ve giydirdi]

Köken

Eski Türkçe tonat- "giydirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tona- biçiminden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ton "giysi" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için don1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

donatı, donatılmak, donatım


25.02.2015
dondurma

Türkiye Türkçesi doŋdur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

done

Fransızca donnée "veri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince donata "verilmiş şeyler" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince donare "bağışlamak, vermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötr çoğuludur. Latince fiil Latince donum "verme, verilen şey, ödül, hediye" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince dare "vermek" fiilinden türetilmiştir.

donkişot

Don Quijote "İspanyol yazar Cervantes'in roman kahramanı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca don "bir saygı hitabı, bay" (NOT: Bu sözcük Latince dominus "efendi, sahip" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İspanyolca quijote "kalçayı örten zırh" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İspanyolca sözcük Katalanca cuixot "kalça" sözcüğünden alıntıdır. Katalanca sözcük Latince aynı anlama gelen coxa sözcüğünden alıntıdır. )

donör

İngilizce donor "bağışlayan, hayır amacıyla veren" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca donneur "veren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince donator "bağışlayan, armağan eden" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince donare "bağışlamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

donut

İngilizce doughnut veya donut "yağda kızartılmış hamur halkası, pişi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dough "hamur" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen daig sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *daig- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰei̯ǵʰ- "yoğurmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce nut "fındık, topçuk" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hnut- "ceviz, her türlü çekirdek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *knut- biçiminden evrilmiştir. )