don1

dominant

Fr dominant/dominante hükmedici, egemen Fr dominer hükmetmek, egemen olmak +ent° Lat dominare [den.] a.a. Lat dominus hane reisi, efendi

domino

Fr domino 1. siyah renkli papaz başlığı, kukuletalı pelerin, 2. dikdörtgen taşlarla oynanan bir oyun İt domino egemen kişi, hoca, papaz << Lat dominus a.a.

dominyon

İng dominion 1. mülk, egemenlik, hükümet, devlet, 2. Britanya İmparatorluğunda iç işlerinde bağımsız koloni OLat dominio egemenlik, hükümet, devlet Lat dominare [den.] egemen olmak +(t)ion Lat dominus

domuz

<< ETü toŋuz domuz <? ETü toŋ dolgun, şişkin +Uz

don|mak

<< ETü toŋ- donmak ≈ ETü toŋ donmuş şey

don1

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
içre aşsız taşra tonsız yabız yablak bodında üze olurtım [içte aşsız dışta donsuz aç çıplak halk üzere hüküm sürdüm] TTü: "... at rengi" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
don (...) de equo ... color [at rengi] TTü: "iç şalvar, külot" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
cümle Urūm avretleri donsız gezdiklerinden rüzgār-ı ˁaḳīm fisdānların açup avret yeri olan ferc-i ḳabīhaları görünmesün içün

<< ETü tōn giysi

Not: 19. yy'a dek sadece “giysi" ve "at rengi” anlamında görülür. "Giysi" > "pantolon" > "iç pantolon" evrimi 20. yy başlarında gerçekleşmiştir. • Saka dilinde thauna "giysi" sözcüğüne bağlanması zorlamadır. Pelliot OrLit 1938, s. 185. Hamilton s. 223. • Rus ştanyi "pantolon" sözcüğü Türkçe ton > işton biçiminden alınmıştır.

Benzer sözcükler: donsuz, iç donu

Bu maddeye gönderenler: donan- (donanım), donat-, kaftan, ordonat


10.12.2015
don2

<< ETü toŋ donma, donmuş şey ETü ton- donmak +I(g)

donan|mak

<< ETü tonan- giyinmek, süslenmek ETü tona- giydirmek +In- ETü ton giysi +(g)A-

donanım

TTü donan- +Im

donat|mak

<< ETü tonat- giydirmek ETü *tona- +It- ETü ton giysi

dondurma

TTü doŋdur- +mA