don|mak

domestik

Fr domestique a.a. Lat domesticus hane halkına ait Lat domus ev, hane +ic°

dominant

Fr dominant/dominante hükmedici, egemen Fr dominer hükmetmek, egemen olmak +ent° Lat dominare [den.] a.a. Lat dominus hane reisi, efendi

domino

Fr domino 1. siyah renkli papaz başlığı, kukuletalı pelerin, 2. dikdörtgen taşlarla oynanan bir oyun İt domino egemen kişi, hoca, papaz << Lat dominus a.a.

dominyon

İng dominion 1. mülk, egemenlik, hükümet, devlet, 2. Britanya İmparatorluğunda iç işlerinde bağımsız koloni OLat dominio egemenlik, hükümet, devlet Lat dominare [den.] egemen olmak +(t)ion Lat dominus

domuz

<< ETü toŋuz domuz <? ETü toŋ dolgun, şişkin +Uz

don|mak

ETü: [ Irk Bitig, <900]
kanıġı ölmiş, köŋeki toŋmiş [sevgilisi ölmüş, kovası donmuş] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
suw toŋdı [su dondu] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
doŋmak طوكمق

<< ETü toŋ- donmak ≈ ETü toŋ donmuş şey

Benzer sözcükler: derin dondurucu, dondurmak, donuk

Bu maddeye gönderenler: don2, dondurma


13.12.2015
don1

<< ETü tōn giysi

don2

<< ETü toŋ donma, donmuş şey ETü ton- donmak +I(g)

donan|mak

<< ETü tonan- giyinmek, süslenmek ETü tona- giydirmek +In- ETü ton giysi +(g)A-

donanım

TTü donan- +Im

donat|mak

<< ETü tonat- giydirmek ETü *tona- +It- ETü ton giysi