domino

domates

Yun tomátes τομάτες z [çoğ.] a.a. Fr tomate a.a. İsp tomata a.a. Nahuatl tomatl yumru Nahuatl tomana şişmek, kabarmak

dombay

≈? ETü toŋa tosun, iri, güçlü

dombili

TTü tombul ≈ TTü top

domestik

Fr domestique a.a. Lat domesticus hane halkına ait Lat domus ev, hane +ic°

dominant

Fr dominant/dominante hükmedici, egemen Fr dominer hükmetmek, egemen olmak +ent° Lat dominare [den.] a.a. Lat dominus hane reisi, efendi

domino

"kukuletalı pelerin" [ Ahmed Mithat, Henüz 17 Yaşında (roman), 1882]
şu güzelce siyah domino ile baloya gidesiniz "... oyun" [ Ali Seydi, Lisan-ı Osmanide Müstamel Lugat-i Ecnebiye, 1911]
domino: ...müstatil taşlarla oynanan maruf oyun

Fr domino 1. siyah renkli papaz başlığı, kukuletalı pelerin, 2. dikdörtgen taşlarla oynanan bir oyun İt domino egemen kişi, hoca, papaz << Lat dominus a.a.

 dam2

Not: Çin kökenli oyun 18. yy ortalarında İtalya'da, aynı yüzyıl sonlarında Fransa'da görülmüştür. Adlandırma gerekçesi açık değildir. Belki oyuncu argosunda "yendim, kazandım" anlamına gelen bir ünlemden, ya da siyah beyaz kareli bir tür pelerinden.


08.08.2020
dominyon

İng dominion 1. mülk, egemenlik, hükümet, devlet, 2. Britanya İmparatorluğunda iç işlerinde bağımsız koloni OLat dominio egemenlik, hükümet, devlet Lat dominare [den.] egemen olmak +(t)ion Lat dominus

domuz

<< ETü toŋuz domuz <? ETü toŋ dolgun, şişkin +Uz

don|mak

<< ETü toŋ- donmak ≈ ETü toŋ donmuş şey

don1

<< ETü tōn giysi

don2

<< ETü toŋ donma, donmuş şey ETü ton- donmak +I(g)