dolikosefal

dolay

<< TTü dolayu dönerek (zarf), etraf, çevre (ad)

dolayı

<< TTü dolayu dönerek (zarf), çevre, etraf, muhit (ad) TTü dola- +lAyU

dolayım

YTü dolay +Im

dolgu

TTü dol- +gU

dolgun

TTü dol- +gIn

dolikosefal

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
geniş bir surette yayılan insan tipi birbirinden az veya çok farklı olmakla beraber (...) Dolikosefal idi.

Fr dolichocéphale uzun kafalı § EYun doliχós δολιχός zuzun (<< HAvr *dl̥h₁gʰó-s (*dlēgʰó-s) uzun ) EYun kephalḗ κεφαλή zkafa

Benzer sözcükler: dolikosefali


13.01.2015
dolma

TTü dol- +mA

dolmen

Fr dolmen megalitik mezar anıtı (İlk kullanım: Théophile Corret de la Tour d'Auvergne, Fr. asker ve arkeolog (1743-1800).) § Bret taol masa Bret men taş

dolmuş

TTü dol- +mIş

dolomit

Fr dolomite bir tür çökelti kayası (İlk kullanım: 1791 Fr.) öz Déodat de Dolomieu Fransız jeolog (1750-1801) +ite

dolu

<< ETü tolu/tolı 1. dolgun, 2. buz parçalarından oluşan yağış ETü tol- +I(g)