dolar

dola|mak

<< ETü tolġa- döndürmek, dolamak, sarmak, acıdan kıvranmak ETü *toluġ +(g)A-

dolak

ETü tolġa- dolamak +Uk

dolambaç

<< TTü dolamaç ETü tola- dolanmak +mAç

dolandır|mak

TTü dolan- +tUr-

dolap

Fa dūlāb دولاب z1. su çarkı, 2. her türlü mekanizma, makina § Fa dūl/dol دول z1. kova, 2. su çarkı, mekanizma (≈ Aram dəwal, dawlā דְּוַל, דַוְולָא zsu çarkı, sulama düzeneği ≈ Akad dālu/dalū a.a. Akad dālu dönmek, dolanmak ) Fa āb آب zsu

dolar

"Avusturya sikkesi" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bir müdevver altunu ve talar nām bir sīm-i hālis ġuruşu var [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Dollar [Fr.]: dolar, memalik-i müctehide-i Amerika'da meskûkât ve ahad-i kıyasiye, kıymeti takriben yirmi beş ğuruşdur.

İng dollar bir para birimi Alm Thaler kalıp dökme yöntemiyle yapılan gümüş para (Alm Joachimsthaler a.a. öz Joachimsthal Joachim Vadisi, Bohemya'da gümüş madeni olan bir yer ) Alm Thal/Tal vadi

Not: 1519'dan itibaren Bohemya'daki Joachimsthal (Kutná Hora) darphanesinde metal dökme usulüyle üretilen gümüş paranın adıdır. Daha önceki sikkeler çekiç darbıyla basılırdı.

Bu maddeye gönderenler: talveg


29.09.2014
dolaş|mak

TTü ṭola- sarmak, döndürmek +Iş-

dolay

<< TTü dolayu dönerek (zarf), etraf, çevre (ad)

dolayı

<< TTü dolayu dönerek (zarf), çevre, etraf, muhit (ad) TTü dola- +lAyU

dolayım

YTü dolay +Im

dolgu

TTü dol- +gU