dolap

dol|mak

<< ETü tol- dolmak, dolu olmak ETü tod-/to- dolmak, kabarmak +Il-

dola|mak

<< ETü tolġa- döndürmek, dolamak, sarmak, acıdan kıvranmak ETü *toluġ +(g)A-

dolak

ETü tolġa- dolamak +Uk

dolambaç

<< TTü dolamaç ETü tola- dolanmak +mAç

dolandır|mak

TTü dolan- +tUr-

dolap

"çark" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
çevrinüdür durmadın dolāb gibi "... erzak dolabı ... kumpas, tezgâh" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dolāb: (...) Armarium, penuarium [eşya ve erzak dolabı] Labyrinthus, tricae, machinatio [karmaşık mekanizma, kumpas]. dolab kurmak: dolandürmak. Insidias struere.

Fa dūlāb دولاب z1. su çarkı, 2. her türlü mekanizma, makina § Fa dūl/dol دول z1. kova, 2. su çarkı, mekanizma (≈ Aram dəwal, dawlā דְּוַל, דַוְולָא zsu çarkı, sulama düzeneği ≈ Akad dālu/dalū a.a. Akad dālu dönmek, dolanmak ) Fa āb آب zsu

 devlet, ab

Not: Erm tuyl դոյլ "kova" Orta Farsçadan alıntıdır. Ar dūlāb "su çarkı, teker, mekanizma" Farsçadan alınmıştır. Türkçedeki derivatif anlamlarının tümü "mekanizma, karmaşık düzenek" anlamına dayanır.

Benzer sözcükler: buzdolabı, dolap beygiri, dolap çevirmek, dolapçı, dönme dolap, tel dolap

Bu maddeye gönderenler: tülbent (türban)


07.07.2015
dolar

İng dollar bir para birimi Alm Thaler kalıp dökme yöntemiyle yapılan gümüş para (Alm Joachimsthaler a.a. öz Joachimsthal Joachim Vadisi, Bohemya'da gümüş madeni olan bir yer ) Alm Thal/Tal vadi

dolaş|mak

TTü ṭola- sarmak, döndürmek +Iş-

dolay

<< TTü dolayu dönerek (zarf), etraf, çevre (ad)

dolayı

<< TTü dolayu dönerek (zarf), çevre, etraf, muhit (ad) TTü dola- +lAyU

dolayım

YTü dolay +Im