dolak

dokurcun

<< OTü tokurçin dokuz taş oyunu ETü tokuz

dokuz

<< ETü tokuz/tokkuz 9

doküman

Fr document belge Lat documentum ders kitabı, kanıt, belge Lat docere, doct- öğretmek +ment°

dol|mak

<< ETü tol- dolmak, dolu olmak ETü tod-/to- dolmak, kabarmak +Il-

dola|mak

<< ETü tolġa- döndürmek, dolamak, sarmak, acıdan kıvranmak ETü *toluġ +(g)A-

dolak

KTü: "sargı, sarık" [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ṭolak: aş-şayˀu'l-malfūf [sarılmış şey] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dolak: Ayağa tozluk yerine doladıkları çuha kenarı.

ETü tolġa- dolamak +Uk

 dola-


26.08.2017
dolambaç

<< TTü dolamaç ETü tola- dolanmak +(A)mAç

dolandır|mak

TTü dolan- +tUr-

dolap

Fa dūlāb دولاب z1. su çarkı, 2. her türlü mekanizma, makina § Fa dūl/dol دول z1. kova, 2. su çarkı, mekanizma (≈ Aram dəwal, dawlā דְּוַל, דַוְולָא zsu çarkı, sulama düzeneği ≈ Akad dālu/dalū a.a. Akad dālu dönmek, dolanmak ) Fa āb آب zsu

dolar

İng dollar bir para birimi Alm Thaler kalıp dökme yöntemiyle yapılan gümüş para (Alm Joachimsthaler a.a. öz Joachimsthal Joachim Vadisi, Bohemya'da gümüş madeni olan bir yer ) Alm Thal/Tal vadi

dolaş|mak

TTü ṭola- sarmak, döndürmek +Iş-