dodekafoni

dizyem

Fransızca dixième "onuncu, onda bir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dix "on" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince decem "on" sözcüğünden evrilmiştir.

DJ

İngilizce dj veya deejay sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce disk-jockey "plak yöneticisi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

doberman

Almanca ve İngilizce doberman pinscher "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Karl Friedrich Louis Dobermann "Alman köpek yetiştiricisi (1834-1894)" özel adından türetilmiştir.

dobra

Bulgarca ve Sırpça dobar, dobro добро z "iyi, güzel" sözcüğünden alıntıdır.

doçent

Almanca Dozent "üniversitede öğretim görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince docens, docent- "öğreten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince docere "öğretmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

dodekafoni
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

dodekafonizma [ Milliyet - gazete, 1959]
Dodekafonizmayı bugünün yegâne musiki anlayışı bularak...

Köken

Fransızca dodécaphonie veya İngilizce dodecaphony "müzikte oniki sesli sistem" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Arnold Schönberg, Avust. besteci.) Bu sözcük Eski Yunanca dódeka "oniki" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için , deka+, fon(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

dodekafonik


14.11.2019
dogma

Fransızca dogme "katı katıya bağlı olunan öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dógma δόγμα z "öğreti, mezhep" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dékomai δέκομαι z "almak, kabul etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deḱ- "almak, kabul etmek, öğrenmek" kökünden türetilmiştir.

doğ|mak

Eski Türkçe toġ- veya tuġ- "1. yükselmek, çıkmak, 2. (güneş, yavru) doğmak" fiilinden evrilmiştir.

doğa

Türkiye Türkçesi doğ- fiilinden Yeni Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

doğaç

Türkiye Türkçesi doğ- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

doğal

Yeni Türkçe doğa sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.