doğrul|mak

doğaç

TTü doğ- +(g)Aç

doğal

YTü doğa +Al

doğan

<< ETü toġan/tuġan kuş yırtıcı kuş veya bir tür yırtıcı kuş ETü toġ-/tuġ- yükselmek

doğra|mak

<< ETü toġra- dilim dilim kesmek, parçalamak  ETü toġru bıçak ağzı +(g)A-

doğru

<< ETü toġru/toġuru geçerek, boyunca (≈ ETü toġur- (karşıya, öteye) geçmek, yönelmek (Kaynak: OTWF II.730)) ETü toġ- ? +(g)ArU- (Kaynak: OTWF II.723)

doğrul|mak

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
doğrulmak: Müstakim olmak, kıyam etmek, bir tarafa teveccüh. (...) doğrultmak Eğri şeyi takvim ve tashih, tesviye-i turuk ve ma'âbir, tadil ve tesviye. YTü: doğrultu [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
doğrultu: [istikamet]

TTü doğru +Il-

 doğru

Not: Sıfata +Il- fiil eki eklenmesi kural dışıdır.

Benzer sözcükler: doğrultmak, doğrultu


13.09.2017
doğu

<< ETü toġu/toġsuġ doğum, özellikle gün doğumu ETü toġ- +I(g)

dok

İng dock gemi yatağı ≈ Hol docke a.a.

doksan

<< ETü tokson 90 << ETü tokuz on

doktor

Fr docteur 1. üniversitede hocalık beratına sahip kimse, doktora sahibi, 2. diplomalı tabip [esk.], genelde tabip << Lat doctor öğretmen, hoca Lat docere öğretmek +(t)or

doktora

Fr doctorat doktorluk rütbesi OLat doctoratus [pp.] «doktor edilmiş», üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı +()t° OLat doctorare [den.] Lat doctor öğretmen