doğa

dobra

Bul/Sırp dobar, dobro добро ziyi, güzel

doçent

Alm Dozent üniversitede öğretim görevlisi Lat docens, docent- öğreten Lat docere öğretmek +ent°

dodekafoni

Fr dodécaphonie İng dodecaphony müzikte oniki sesli sistem (İlk kullanım: 1923 Arnold Schönberg, Avust. besteci.) EYun dódeka oniki

dogma

Fr dogme katı katıya bağlı olunan öğreti EYun dógma δόγμα zöğreti, mezhep EYun dékomai δέκομαι zalmak, kabul etmek +ma(t) HAvr *deḱ- almak, kabul etmek, öğrenmek

doğ|mak

<< ETü toġ-/tuġ- 1. yükselmek, çıkmak, 2. (güneş, yavru) doğmak

doğa

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
doğa (bkz. huy) = Mizac [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
doğa: Tabiat. 1. ... kendiliğinden var olan şeylerin bütünü. 2.Bu bütünü düzenliyen kanunların topu (...) doğaüstü

TTü doğ- +A

 doğ-

Not: YTü sözcük Fr nature "tabiat" < Lat nasci, nat- "doğmak" sözcüğüne kıyasla türetilmiştir. Karş. natura.

Benzer sözcükler: doğabilim, doğaüstü, ölüdoğa

Bu maddeye gönderenler: doğal


20.09.2017
doğaç

TTü doğ- +(g)Aç

doğal

YTü doğa +Al

doğan

<< ETü toġan/tuġan kuş yırtıcı kuş veya bir tür yırtıcı kuş ETü toġ-/tuġ- yükselmek

doğra|mak

<< ETü toġra- dilim dilim kesmek, parçalamak ETü toġru bıçak ağzı +(g)A-

doğru

<< ETü toġru/toġuru geçerek, boyunca (≈ ETü toġur- (karşıya, öteye) geçmek, yönelmek (Kaynak: OTWF II.730)) ETü toġ- ? +(g)ArU- (Kaynak: OTWF II.723)