doçent

dizin

Türkiye Türkçesi diz- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

dizyem

Fransızca dixième "onuncu, onda bir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dix "on" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince decem "on" sözcüğünden evrilmiştir.

DJ

İngilizce dj veya deejay sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce disk-jockey "plak yöneticisi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

doberman

Almanca ve İngilizce doberman pinscher "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Karl Friedrich Louis Dobermann "Alman köpek yetiştiricisi (1834-1894)" özel adından türetilmiştir.

dobra

Bulgarca ve Sırpça dobar, dobro добро z "iyi, güzel" sözcüğünden alıntıdır.

doçent
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Bu dereceden bir derece aşağı olanlara Doçent, üçüncü kısım hocalara da Ordinarius (...)

Köken

Almanca Dozent "üniversitede öğretim görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince docens, docent- "öğreten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince docere "öğretmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için disiplin maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır.


04.12.2017
dodekafoni

Fransızca dodécaphonie veya İngilizce dodecaphony "müzikte oniki sesli sistem" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Arnold Schönberg, Avust. besteci.) Bu sözcük Eski Yunanca dódeka "oniki" sözcüğünden türetilmiştir.

dogma

Fransızca dogme "katı katıya bağlı olunan öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dógma δόγμα z "öğreti, mezhep" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dékomai δέκομαι z "almak, kabul etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deḱ- "almak, kabul etmek, öğrenmek" kökünden türetilmiştir.

doğ|mak

Eski Türkçe toġ- veya tuġ- "1. yükselmek, çıkmak, 2. (güneş, yavru) doğmak" fiilinden evrilmiştir.

doğa

Türkiye Türkçesi doğ- fiilinden Yeni Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

doğaç

Türkiye Türkçesi doğ- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.