dizel

diz|mek

<< ETü tiz- dizmek (özellikle inci), sıralamak

dizanteri

Fr dysenterie kanlı ishal EYun dysentería δυσεντερία zbağırsak bozukluğu § EYun dýs δύς zkötü, zor EYun énteron έντερον zbağırsak

dizayn

İng design tasarım Fr dessin

dizdar

Fa dizdār دزدار zkale muhafızı § Fa/OFa diz دز zkale (≈ Ave daēza- duvar, sur ) Fa dār دار ztutan, sahip, -li

dize

TTü diz- +A

dizel

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
dizel: Kuvve-i muharrike hızmetini gören Alman icadı bir makine.

Fr/İng diesel bir tür içten yanmalı motor, bu motorlarda kullanılan yakıt öz Rudolf Diesel Alman mühendis (1858-1913)


01.01.2011 den önce
dizge

TTü diz- +gA

dizgi

TTü diz- +gU

dizgin

<< ETü tizgin at dizgini ETü tiz- sıralamak? +gIn

dizi

<< ETü tizig sıra, dizi ETü tiz- +I(g)

dizin

TTü diz- +In