dit|mek

diş

<< ETü tış/tiş diş

dişbudak

<< TTü düş budak düz veya eşit dallı

dişi

<< ETü tışı/tişi dişi

dişil

TTü dişi +Il

dişlek

TTü diş +lAk

dit|mek

ETü: [ Irk Bitig, <900]
toğan kuş tırŋakı suçulunmiş, yana tıtınmiş ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol et tıttı [eti lime lime etti Giysiyi eskiterek lime lime etmeyi anlatmak için de kullanılır.]] (...) TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ditmek & dişile ditmek: Mordicus dente trahere, mordere [keskin dişle çekiştirmek, çiğnemek]. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
didinmek: Paralanır gibi deprenmek. (...) didişmek: Biri birini lime lime edecek gibi niza, mücadele.

<< ETü tıt-/tit- 1. diş veya pençeyle parçalamak, 2. yün veya pamuk atmak

Benzer sözcükler: didilmek, didinmek, didişmek

Bu maddeye gönderenler: didik


27.07.2015
diva

İt diva 1. tanrıça, 2. operada kadın star << Lat diva [fem.] tanrıça Lat deus tanrı << HAvr *dei̯wó-s tanrı HAvr *di̯ew- güneş, gün

divan

Ar/Fa dīwān ديوان z1. hükümdarın danışma meclisi, 2. defter, özellikle resmi karar ve hesap defteri, şiir koleksiyonu OFa dīvān yazı kurulu, sekretarya << EFa *dipi-vahana- yazı-evi ≈ Akad duppu yazı tableti Sumer dup- yazı

divane

Fa dīvāna/dēvāne ديوانه zdeli, cin çarpmış Fa dīv/dēv dev +āne

divit

Ar dawāt دوات zmürekkep şişesi (≈ Aram diwotā דותא zmürekkep ≈ İbr dīwo דיו za.a. ) Mıs

diyabet

Fr diabète şeker hastalığı Lat diabetes mellitus «ballı idrar» a.a. EYun diabētēs διαβήτης zidrar EYun diabaínō διαβαίνω zgeçirmek, akıtmak +t° EYun dia+ baínō βαίνω, βατ- zgitmek