distribütör

disprosyum

Yeni Latince dysprosium "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1886 L. de Boisbaudran, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca dysprostikós δυσπροστικός z "güç bulunan" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca dýs δύς z "zor" ve Eski Yunanca prosíēmi προσίημι, προστ- z "rast gitmek, bulmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca fiil Eski Yunanca eîmi εῖμι z "gitmek" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir.)

diss

İngilizce diss "rap müziğinde yergi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce disrespect "saygısızlık" sözcüğünden türetilmiştir.

dissimilasyon

Fransızca ve İngilizce dissimilation "benzer olan şeyleri farklılaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dissimilare "benzerliği gidermek, farklı kılmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince similis "benzer" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

distile

Fransızca distillé "damıtılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince distillatus "damıtmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince distillare "damlatmak, (13. yy'dan sonra) damıtmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince stilla "damla" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

distopya

İngilizce dystopia "kötümser ütopya" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1868 J. Stuart Mill, İng. filozof.)

distribütör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"mekanik aygıt" [ Cumhuriyet - gazete, 1940]
distribütör ve su tulumbası tedvir dişlisi "... ithal ürün dağıtıcısı" [ Milliyet - gazete, 1955]
FARGO Kamyonları Umum Türkiye Distribütörü RUŞENSAD

Köken

Fransızca distributeur "dağıtıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince distribuere "dağıtmak, bölüştürmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tribuere, tribut- "tahsis etmek, paylaştırmak" fiilinden dis+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince tribus "oymak, zümre" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tribün maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

distribüsyon, distribütif


14.08.2017
distrofi

İngilizce dystrophy "1. kötü beslenme, 2. bir organın dolaşım yetersizliğinden ötürü beslenemeyip büzüşmesi, dumura uğrama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca dys+ δυς z "kötü" ve Eski Yunanca tréphō τρέφω, τροφ- z "beslemek, beslenmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

diş

Eski Türkçe tış veya tiş "diş" sözcüğünden evrilmiştir.

dişbudak

Türkiye Türkçesi düş budak "düz veya eşit dallı" sözcüğünden evrilmiştir.

dişi

Eski Türkçe tışı veya tişi "dişi" sözcüğünden evrilmiştir.

dişil

Türkiye Türkçesi dişi sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.