dissimilasyon

dispepsi

Fransızca dyspepsie "sindirim zorluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dyspepsía δυσπεψία z sözcüğünden alıntıdır.

dispersiyon

Fransızca dispersion "saçılma, dağılım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dispersio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dispergere "saçmak, dağıtmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pergo, pers- "uzamak, yayılmak" fiilinden dis+ önekiyle türetilmiştir.

disponibilite

Fransızca disponibilité "harcanabilirlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca disponible "harcanabilir" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince disponere "harcamak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden dis+ önekiyle türetilmiştir.

disprosyum

Yeni Latince dysprosium "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1886 L. de Boisbaudran, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca dysprostikós δυσπροστικός z "güç bulunan" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca dýs δύς z "zor" ve Eski Yunanca prosíēmi προσίημι, προστ- z "rast gitmek, bulmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca fiil Eski Yunanca eîmi εῖμι z "gitmek" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir.)

diss

İngilizce diss "rap müziğinde yergi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce disrespect "saygısızlık" sözcüğünden türetilmiştir.

dissimilasyon
Köken

Fransızca ve İngilizce dissimilation "benzer olan şeyleri farklılaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dissimilare "benzerliği gidermek, farklı kılmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince similis "benzer" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için asimile maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dissimilatif, dissimile


05.10.2017
distile

Fransızca distillé "damıtılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince distillatus "damıtmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince distillare "damlatmak, (13. yy'dan sonra) damıtmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince stilla "damla" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

distopya

İngilizce dystopia "kötümser ütopya" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1868 J. Stuart Mill, İng. filozof.)

distribütör

Fransızca distributeur "dağıtıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince distribuere "dağıtmak, bölüştürmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tribuere, tribut- "tahsis etmek, paylaştırmak" fiilinden dis+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince tribus "oymak, zümre" sözcüğünden türetilmiştir.

distrofi

İngilizce dystrophy "1. kötü beslenme, 2. bir organın dolaşım yetersizliğinden ötürü beslenemeyip büzüşmesi, dumura uğrama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca dys+ δυς z "kötü" ve Eski Yunanca tréphō τρέφω, τροφ- z "beslemek, beslenmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

diş

Eski Türkçe tış veya tiş "diş" sözcüğünden evrilmiştir.