dipsoman

dip2

İngilizce dip "ekmek banılarak yenen sos" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to dip "batırmak, daldırmak, banmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *deupjan- "daldırmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *deupaz "derin" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dʰewb- biçiminden evrilmiştir.

dipçik

Türkiye Türkçesi dip sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

dipfriz

Deep Freeze "bir dondurucu markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941 ABD.) Bu sözcük İngilizce deep "derin" ve İngilizce freeze "dondurma" sözcüklerinin bileşiğidir.

diploma

Fransızca diplôme "her türlü resmi evrak [esk.], berat, ruhsat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca díplōma δίπλωμα z "ikiye katlanmış şey, özellikle parşömen; katlanmış evrak, dosya, berat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diplóō διπλόω z "ikiye katlamak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca di- δι- z "iki" ve Eski Yunanca ploō πλοω z "katlamak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ kökünden türetilmiştir.

diplomat

Fransızca diplomate "resmen atanmış görevli, elçi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince diplomaticus "«belgeli», berat veya tasdikname sahibi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince diploma "berat, tasdikname" sözcüğünden türetilmiştir.

dipsoman
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

dipsomani "içki iptilası" [ Milliyet - gazete, 1956]
Dipsomaninin sebebi ruhîdir ve tedavisi pek belli değildir.

Köken

Fransızca dipsomane "içki müptelası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dípsa δίψα z "susuzluk" ve Eski Yunanca manía "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için mani3 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dipsomani


27.10.2014
dirayet

Arapça dry kökünden gelen dirāya(t) دراية z "bilme, tanıma, farkında olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darā درا z "bildi, bilincinde idi" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

dire|mek

Eski Türkçe tire- "dik kılmak, dikmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tirge- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe tirig "canlı, diri" fiilinden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

direk

Eski Türkçe tiregü "destek, dayanak, sütun" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tire- "dikmek, dayamak" fiilinden türetilmiştir.

direksiyon

Fransızca volant de direction "yönlendirme tekeri" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca direction "yön, yönelme, yönetme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince directio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince dirigere "yöneltmek, yönlendirmek, düzeltmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

direkt

Fransızca direct "düz, doğru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince directus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dirigere "yöneltmek, yönlendirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince regere, rect- "yöneltmek" fiilinden dis+ önekiyle türetilmiştir.