dip2

dinlen|mek

Eski Türkçe tın veya tıŋ "nefes, soluk" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAn- ekiyle türetilmiştir.

dinozor

İngilizce dinosaur "tarihöncesinde yaşamış büyük sürüngen" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1841 Sir Richard Owen, İng. doğabilimci.) İngilizce sözcük Eski Yunanca deinós δεινός z "korkunç, müthiş" ve Eski Yunanca saûros σαῦρος z "kertenkele" sözcüklerinin bileşiğidir.

dionisyak

Fransızca dionysiaque veya İngilizce dionysiac "tanrı Dionysos'a ait, aklî olmayan, orjiastik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dionysiakós διονυσιακός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Diónysos Διόνυσος z "Eski Yunan'da sarhoşluk ve akıldışılık tanrısı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Yunanca diwo-nusos "Núsa tanrısı" sözcüğünden evrilmiştir.

diorama

Fransızca diorama sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1822 Daguerre) Fransızca sözcük Eski Yunanca dia δια z "içinden (edat)" ve Eski Yunanca órama ὅρᾱµα z "görme, seyir" sözcüklerinin bileşiğidir.

dip1

Eski Türkçe tǖp "kök" sözcüğünden evrilmiştir.

dip2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[, 2000 yılından önce]

Köken

İngilizce dip "ekmek banılarak yenen sos" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to dip "batırmak, daldırmak, banmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *deupjan- "daldırmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *deupaz "derin" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dʰewb- biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı Germence kökten İngilizce deep "derin", dive "dalmak", dab "daldırmak", Almanca tief "derin".

Bu maddeye gönderenler

dipfriz (frozen), doping, tifdruk


07.09.2017
dipçik

Türkiye Türkçesi dip sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

dipfriz

Deep Freeze "bir dondurucu markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941 ABD.) Bu sözcük İngilizce deep "derin" ve İngilizce freeze "dondurma" sözcüklerinin bileşiğidir.

diploma

Fransızca diplôme "her türlü resmi evrak [esk.], berat, ruhsat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca díplōma δίπλωμα z "ikiye katlanmış şey, özellikle parşömen; katlanmış evrak, dosya, berat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diplóō διπλόω z "ikiye katlamak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca di- δι- z "iki" ve Eski Yunanca ploō πλοω z "katlamak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ kökünden türetilmiştir.

diplomat

Fransızca diplomate "resmen atanmış görevli, elçi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince diplomaticus "«belgeli», berat veya tasdikname sahibi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince diploma "berat, tasdikname" sözcüğünden türetilmiştir.

dipsoman

Fransızca dipsomane "içki müptelası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dípsa δίψα z "susuzluk" ve Eski Yunanca manía "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir.