dilek

dilber

Farsça dilbar دلبر z "gönül çelen, gönül alan" sözcüğünden alıntıdır.

dilbilim
dildar

Farsça dil-dār دلدار z "gönül alan, sevgili" sözcüğünden alıntıdır.

dildo

İngilizce dildo "penis, özellikle yapay penis, zıbık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dile|mek

Eski Türkçe tile- "istemek, talep etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tıl "dil" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dilek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tilek: al-murād

Köken

Eski Türkçe tilek "istek, dilek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tile- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dile- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dilek ağacı, dilek tutmak

Bu maddeye gönderenler

dilekçe


14.12.2015
dilekçe

Türkiye Türkçesi dilek sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

dilemma

İngilizce ve Latince dilemma "ikilem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca dílēmma δίληµµα z "çifte önerme, ikilem" sözcüğünden alıntıdır.

dilenci

Eski Türkçe tilen- fiilinden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.

dilgir

Farsça dilgīr "gönlü tutulmuş, sıkkın" sözcüğünden alıntıdır.

dilhun

Farsça dil χūn دل خون z "yüreği kanayan" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça dil دل z "yürek" ve Farsça χūn خون z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir.