dilek

dilber

Fa dilbar دلبر zgönül çelen, gönül alan

dilbilim
dildar

Fa dil-dār دلدار zgönül alan, sevgili

dildo

İng dildo penis, özellikle yapay penis, zıbık ?

dile|mek

<< ETü tile- istemek, talep etmek ETü tıl dil +(g)A-

dilek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tilek: al-murād

<< ETü tilek istek, dilek ETü tile- +Uk

 dile-

Benzer sözcükler: dilek ağacı, dilek tutmak

Bu maddeye gönderenler: dilekçe


14.12.2015
dilekçe

TTü dilek +çA

dilemma

İng/Lat dilemma ikilem EYun dílēmma δίληµµα zçifte önerme, a.a.

dilenci

ETü tilen- +çI

dilgir

Fa dilgīr gönlü tutulmuş, sıkkın

dilhun

Fa dil χūn دل خون zyüreği kanayan § Fa dil دل zyürek Fa χūn خون zkan