dile|mek

dilaver

Fa dil-āvar دلاور zyürekli, cesur

dilber

Fa dilbar دلبر zgönül çelen, gönül alan

dilbilim
dildar

Fa dil-dār دلدار zgönül alan, sevgili

dildo

İng dildo penis, özellikle yapay penis, zıbık ?

dile|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yirçi tiledim [kılavuz talep ettim]

<< ETü tile- istemek, talep etmek ETü tıl dil +(g)A-

 dil1

Not: Esasen "dillendirmek" anlamında. ETü fiildeki sesli incelmesi açıklanmaya muhtaçtır.

Benzer sözcükler: dilenmek

Bu maddeye gönderenler: dilek (dilekçe), dilenci


15.01.2015
dilek

<< ETü tilek istek, dilek ETü tile- +Uk

dilekçe

TTü dilek +çA

dilemma

İng/Lat dilemma ikilem EYun dílēmma δίληµµα zçifte önerme, a.a.

dilenci

ETü tilen- +çI

dilgir

Fa dilgīr gönlü tutulmuş, sıkkın