dildar

dilara

§ Fa dil دل zgönül, yürek Fa ārā آرا zsüsleyen (Fa ārāstan آراستن zsüslemek, bezemek )

dilatasyon

Fr dilatation gevşeme, genleşme Fr dilater gevşemek, gevşetmek; genleşmek, genleştirmek +(t)ion Lat dilatare [den.] a.a. Lat dis+ lātus geniş, enli, yayvan

dilaver

Fa dil-āvar دلاور zyürekli, cesur

dilber

Fa dilbar دلبر zgönül çelen, gönül alan

dilbilim
dildar

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ḳıblesi dildārınuŋ yüzi-dürür [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
envāˁ-ı mevāˁıd ile dildārlık eyledi [çeşitli vaadlerle gönlünü aldı]

Fa dil-dār دلدار zgönül alan, sevgili

 dil2, +dar


21.09.2017
dildo

İng dildo penis, özellikle yapay penis, zıbık ?

dile|mek

<< ETü tile- istemek, talep etmek ETü tıl dil +(g)A-

dilek

<< ETü tilek istek, dilek ETü tile- +Uk

dilekçe

TTü dilek +çA

dilemma

İng/Lat dilemma ikilem EYun dílēmma δίληµµα zçifte önerme, a.a.