dilbilim

dil2

Farsça dil دل z "kalp, yürek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen dil veya dilēr sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zərəd- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱr̥d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱḗr biçiminden türetilmiştir.

dilara

Farsça dil دل z "gönül, yürek" ve Farsça ārā آرا z "süsleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ārāstan آراستن z "süslemek, bezemek" fiilinden türetilmiştir. )

dilatasyon

Fransızca dilatation "gevşeme, genleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dilater "gevşemek, gevşetmek; genleşmek, genleştirmek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dilatare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince lātus "geniş, enli, yayvan" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dilaver

Farsça dil-āvar دلاور z "yürekli, cesur" sözcüğünden alıntıdır.

dilber

Farsça dilbar دلبر z "gönül çelen, gönül alan" sözcüğünden alıntıdır.

dilbilim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1949]
üniversitelerimizin 'dilbilim' enstitüleri

Daha fazla bilgi için dil1, bilim maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

dilbilimci


14.11.2019
dildar

Farsça dil-dār دلدار z "gönül alan, sevgili" sözcüğünden alıntıdır.

dildo

İngilizce dildo "penis, özellikle yapay penis, zıbık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dile|mek

Eski Türkçe tile- "istemek, talep etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tıl "dil" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dilek

Eski Türkçe tilek "istek, dilek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tile- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

dilekçe

Türkiye Türkçesi dilek sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.