dilber

dil1

Eski Türkçe tıl veya til "1. dil (organ ve işlev), 2. casus" sözcüğünden evrilmiştir.

dil2

Farsça dil دل z "kalp, yürek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen dil veya dilēr sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zərəd- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱr̥d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱḗr biçiminden türetilmiştir.

dilara

Farsça dil دل z "gönül, yürek" ve Farsça ārā آرا z "süsleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ārāstan آراستن z "süslemek, bezemek" fiilinden türetilmiştir. )

dilatasyon

Fransızca dilatation "gevşeme, genleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dilater "gevşemek, gevşetmek; genleşmek, genleştirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dilatare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince lātus "geniş, enli, yayvan" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dilaver

Farsça dil-āvar دلاور z "yürekli, cesur" sözcüğünden alıntıdır.

dilber
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
ˁayıb olmasun iy dil-ber saŋa elim uzadursam

Köken

Farsça dilbar دلبر z "gönül çelen, gönül alan" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için dil2, +ber maddelerine bakınız.


09.09.2017
dilbilim
dildar

Farsça dil-dār دلدار z "gönül alan, sevgili" sözcüğünden alıntıdır.

dildo

İngilizce dildo "penis, özellikle yapay penis, zıbık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dile|mek

Eski Türkçe tile- "istemek, talep etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tıl "dil" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dilek

Eski Türkçe tilek "istek, dilek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tile- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.