dişi

distopya

İng dystopia kötümser ütopya (İlk kullanım: 1868 J. Stuart Mill, İng. filozof.)

distribütör

Fr distributeur dağıtıcı Lat distribuere dağıtmak, bölüştürmek +()tor Lat dis+ tribuere, tribut- tahsis etmek, paylaştırmak Lat tribus oymak, zümre

distrofi

İng dystrophy 1. kötü beslenme, 2. bir organın dolaşım yetersizliğinden ötürü beslenemeyip büzüşmesi, dumura uğrama § EYun dys+ δυς zkötü EYun tréphō τρέφω, τροφ- zbeslemek, beslenmek +ia

diş

<< ETü tış/tiş diş

dişbudak

<< TTü düş budak düz veya eşit dallı

dişi

ETü: [ Uygurca metinler, <900]
tişi takıġular takı erkek takıġular [dişi tavuklar ve erkek tavuklar]

<< ETü tışı/tişi dişi

Benzer sözcükler: dişi kalıp, dişilik

Bu maddeye gönderenler: dişil


25.02.2015
dişil

TTü dişi +Il

dişlek

TTü diş +lAk

dit|mek

<< ETü tıt-/tit- 1. diş veya pençeyle parçalamak, 2. yün veya pamuk atmak

diva

İt diva 1. tanrıça, 2. operada kadın star << Lat diva [fem.] tanrıça Lat deus tanrı << HAvr *dei̯wó-s tanrı HAvr *di̯ew- güneş, gün

divan

Ar/Fa dīwān ديوان z1. hükümdarın danışma meclisi, 2. defter, özellikle resmi karar ve hesap defteri, şiir koleksiyonu OFa dīvān yazı kurulu, sekretarya << EFa *dipi-vahana- yazı-evi ≈ Akad duppu yazı tableti Sumer dup- yazı