diş

dissimilasyon

Fr/İng dissimilation benzer olan şeyleri farklılaştırma Lat dissimilare [den.] benzerliği gidermek, farklı kılmak +(t)ion Lat dis+ similis benzer

distile

Fr distillé damıtılmış Lat distillatus [pp.] damıtmak Lat distillare [den.] damlatmak, (13. yy'dan sonra) damıtmak +()t° Lat dis+ stilla damla

distopya

İng dystopia kötümser ütopya (İlk kullanım: 1868 J. Stuart Mill, İng. filozof.)

distribütör

Fr distributeur dağıtıcı Lat distribuere dağıtmak, bölüştürmek +(t)or Lat dis+ tribuere, tribut- tahsis etmek, paylaştırmak Lat tribus oymak, zümre

distrofi

İng dystrophy 1. kötü beslenme, 2. bir organın dolaşım yetersizliğinden ötürü beslenemeyip büzüşmesi, dumura uğrama § EYun dys+ δυς zkötü EYun tréphō τρέφω, τροφ- zbeslemek, beslenmek +ia

diş

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
iki kırk tışın [32 dişle] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tış [[insan ve hayvan dişi; saban demiri]]

<< ETü tış/tiş diş

Not: Özgün biçim tış olup, /ş/ etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir.

Benzer sözcükler: diş bilemek, dişçi, dişemek, dişlemek, dişlenmek, dişletmek, dişli, fildişi, süt dişi

Bu maddeye gönderenler: dişlek


02.01.2016
dişbudak

<< TTü düş budak düz veya eşit dallı

dişi

<< ETü tışı/tişi dişi

dişil

TTü dişi +Il

dişlek

TTü diş +lAk

dit|mek

<< ETü tıt-/tit- diş veya pençeyle parçalamak, yün veya pamuk didiklemek