dezentegre

deyr

Arapça dyr kökünden gelen dayr دير z "kilise" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Süryanice dayrā ܕܝܪܐ z "tapınak, kilise" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice dwr kökünden gelen dīr, dīrā דִּירָא z "barınak, çadır, ibadet yeri" sözcüğünden evrilmiştir.

deyyus

Arapça dys̠ kökünden gelen dayyūṯ ديّوث z "karısını satan veya karısı tarafından aldatılan erkek" sözcüğünden alıntıdır.

dezavantaj

Fransızca désavantage sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avantage sözcüğünden türetilmiştir.

dezenfekte

Fransızca désinfecter "bulaşık veya iltihap gidermek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca infecter "bulaşmak, iltihaplanmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

dezenformasyon

Fransızca désinformation "yanlış bilgilendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca information "bilgi, bilgilendirme" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

dezentegre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1989]
Doğu Avrupa'nın dezentegresyonundan sonra Batı Avrupa'da...

Köken

Fransızca désintegrer "çözmek, bütün iken çözülmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca integrer "bütünlemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için entegrasyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dezentegrasyon


14.11.2019
dıdı

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dığa

Ermenice dıġa(y) տղայ z "oğlan, yavru" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Süryanice ṭalyā, ṭlē ܛܠܝܐ z "genç, delikanlı, 7-12 yaş arası oğlan çocuğu" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. IV.412, Payne Smith, Compendious Syriac Dictionary sf. 174)

dılak

Eski Türkçe tılak "dilcik, klitoris" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tıl "dil" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

dır

"söylenme ve mırıldanma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

dış

Eski Türkçe tāş "dış" sözcüğünden evrilmiştir.