deyyus

devrim

Türkiye Türkçesi devir- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

devriye

Arapça dawr دور z "dönme, dolanma" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

devşir|mek

Türkiye Türkçesi derşür- veya dirşür- "toplamak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen der- veya dir- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

deyim

Türkiye Türkçesi de- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

deyr

Arapça dyr kökünden gelen dayr دير z "kilise" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Süryanice dayrā ܕܝܪܐ z "tapınak, kilise" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice dwr kökünden gelen dīr, dīrā דִּירָא z "barınak, çadır, ibadet yeri" sözcüğünden evrilmiştir.

deyyus
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Eşek ḳaltabānsın u ebleh deyyūs̠

Köken

Arapça dys̠ kökünden gelen dayyūṯ ديّوث z "karısını satan veya karısı tarafından aldatılan erkek" sözcüğünden alıntıdır.


22.10.2014
dezavantaj

Fransızca désavantage sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avantage sözcüğünden türetilmiştir.

dezenfekte

Fransızca désinfecter "bulaşık veya iltihap gidermek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca infecter "bulaşmak, iltihaplanmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

dezenformasyon

Fransızca désinformation "yanlış bilgilendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca information "bilgi, bilgilendirme" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

dezentegre

Fransızca désintegrer "çözmek, bütün iken çözülmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca integrer "bütünlemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

dıdı

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.