develope

deva

Arapça dwy kökünden gelen dawāˀ دواء z "ilaç" sözcüğünden alıntıdır.

devalüasyon

Fransızca dévaluation veya İngilizce devaluation "paranın değerini düşürme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce devaluate "değersizleştirmek, değerini düşürmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1914 İng.) İngilizce fiil İngilizce value "değer" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

devam

Arapça dwm kökünden gelen dawām دوام z "sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام z "sürdü, kaldı, devam etti" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

devasa

Farsça dīv veya dēv ديو z "dev" ve Farsça āsā آسا z "gibi, benzer" sözcüklerinin bileşiğidir.

deve

Eski Türkçe tebe "maruf hayvan, camelus" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen temegen biçimi ile eş kökenlidir.

develope
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1937]
Film ve plak develope etmek bizim sanatımızdır.

Köken

Fransızca développer "1. kabuktan veya torbadan çıkarmak, açmak [esk.], 2. geliştirmek, ortaya çıkarmak, 3. fotoğraf filmini banyo etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Eski Fransızca voloppe "tahıl kepeği, kabuk, torba" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Karş. envelope "zarf".

Benzer sözcükler

develop, developman


10.12.2015
deviasyon

Fransızca déviation veya İngilizce deviation "yoldan ayrılma, sapma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen deviatio sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Geç Latince deviare "yoldan sapmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince via "yol" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

devin|mek

Türkiye Türkçesi devin- "kıpırdamak, didinmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi tepin- "kıpırdamak, depreşmek" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

devir

Arapça dwr kökünden gelen dawr دور z "1. dönüş, döngü, 2. zaman, çağ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "döndü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

devir|mek

Eski Türkçe tevür- "döndürmek, çevirmek, yuvarlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tegir- biçiminden evrilmiştir.

devlet

Arapça dwl kökünden gelen dawla(t) دولة z "1. döngü, deveran, 2. kısmet, talih, baht, 3. servet, 4. iktidar, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāla دَالَ z "döndü, dolandı (özellikle felek, kısmet)" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Akatça dālu "dönmek, dolanmak" fiili ile eş kökenlidir. )