dev

deterjan

Fr détergent İng detergent bir tür kimyasal temizleyici (İlk kullanım: 1938 Procter & Gamble Co., Amer. kimya şirketi.) Lat detergere, deters- silmek, temizlemek +ent° Lat de+ tergere, ters- temizlemek

determinizm

Fr déterminisme insan kaderinin belirlenmiş olduğunu ve özgür iradenin olmadığını savunan görüş Fr déterminer belirlemek +ism° Lat determinare bir şeyi bir şeyden sınırla ayırmak, belirlemek Lat de+ terminare [den.] sınırlamak Lat terminus sınır

detoks

İng detox [abb.] 1. otomobilin zehirli gaz emisyonunu azaltma (1970), 2. bünyeyi alkol veya uyuşturucudan arıtma (1972), 3. sağlığa zararlı alışkanlıklardan arınmak için yapılan rejim (1975) İng detoxify zehirden arındırma İng de+ toxify zehirlemek

detonatör

Fr détonateur bomba patlatıcı cihaz, fünye Fr détonner patlamak +(t)or Lat de+ tonare gümbürdemek, gürlemek << HAvr *(s)tenh₂- (*(s)ten-) gök gürlemek

detone

Fr détoné [pp.] yanlış seslendiren Fr de+ toner seslendirme, tonlama OLat tonare [den.] a.a. Lat tonus ses perdesi

dev

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
χalḳuŋ ol yidinci cinsi dīv-durur / kūh-i ḳaf mülki bulara īv-durur [yaratılmışların yedinci cinsi devlerdir, Kaf Dağı bunların evidir] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dīv: Diabolus, daemon, gigas [iblis, cin, dev].

Fa/OFa dēv ديو zİran mitolojisinde kötü ruhlu efsane yaratığı, iblis << EFa daiva- a.a. ≈ Ave daēva- Zerdüşt inancında kötülük tanrısı, iblis << HAvr *dei̯wó-s tanrı HAvr *di̯ew- gün, güneş, güneş tanrısı

Not: Aynı HAvr sözcükten Sans deva- देव = Lat deus "tanrı" = EYun Zeus "güneş tanrısı". Zerdüşt inancında daēva adı verilen eski çağ tanrıları yenilgiye uğrayıp Ehrimen'in yönettiği kötülük tanrılarına dönüşmüştür. • Farsça sözcük ya-yı mechul ile yazılır, /dev/ olarak telaffuz edilir. Türkçe popüler dilde özgün telaffuz korunmuş, ancak edebi dilde yazılışa uygun olarak /dīv/ kullanılmıştır. Karş. devasa, divane.

Benzer sözcükler: dev anası, dev aynası, devleşmek

Bu maddeye gönderenler: devasa, dionisyak, diva (adiyö), divane, Jüpiter, jurnal (abajur, ajur, bonjur, diyet3, meridyen)


22.04.2015
deva

Ar dawāˀ دواء z [#dwy faˁāl msd.] ilaç

devalüasyon

Fr dévaluation İng devaluation paranın değerini düşürme İng devaluate değersizleştirmek, değerini düşürmek +(t)ion (İlk kullanım: 1914 İng.) İng de+ value değer

devam

Ar dawām دوام z [#dwm faˁāl msd.] sürme Ar dāma دام zsürdü, kaldı, devam etti

devasa

§ Fa dīv/dēv ديو zdev Fa āsā آسا zgibi, benzer

deve

<< ETü tebe maruf hayvan, camelus ≈ Moğ temegen a.a.